top of page

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) คือองค์กรการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ระดับโลกที่มุ่งมั่นหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและการทารุณกรรมเพื่อความบันเทิง อาทิ การนำช้างมาบรรทุกคน การบังคับให้ช้างแสดง ฯลฯ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้พบกับ คุณเร-จเร แสงแก้ว ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 และได้ประจักษ์ในความมุ่งมั่นของเขาที่ต้องการเปลี่ยนธุรกิจแคมป์ขี่ช้างให้กลายเป็นศูนย์สงเคราะห์สวัสดิภาพช้าง ปัจจุบัน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังช่วยส่งเสริมให้คุณจเรสานฝันสู่การทำให้ “ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์” กลายเป็นบ้านที่สงบสุขและใกล้เคียงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ช้างได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมช้างขณะหากิน อาบน้ำ และมีปฏิสัมพันธ์กับโขลงได้ตามธรรมชาติ มาร่วมกันสนับสนุน “ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับช้างอย่างแท้จริง เพื่ออนาคตที่สดใสของช้างใหญ่ผู้อ่อนโยน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

WAP191004-02823.jpg
WAP Logo@2x.png
FG BG logo.png
Following Giants Logo with tagline@2x.pn
bottom of page