top of page

ชวนรู้จัก เข้าใจ และห่วงใยช้าง

เลือกเที่ยวให้ถูกที่ เพื่อชีวิตที่ดีของช้าง

Be Elephant 06@2x.png

ร่วมด้วยช่วยส่งเสียง

ในฐานะนักท่องเที่ยว คุณก็สามารถมีส่วนช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิตที่ผาสุกได้ เพียงเช็คก่อนจองว่า สถานที่นั้นๆ ใส่ใจความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของช้าง หรือเสริมสร้างความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของช้างหรือไม่ จากนั้นจึงบอกต่อประสบการณ์หรือเขียนรีวิวการเดินทางของคุณ เช่นที่ TripAdvisor เพื่อร่วมช่วยกันขับเคลื่อนอนาคตที่สดใสกว่าของเพื่อนตัวใหญ่ผู้อ่อนโยน

Be Elephant 01@2x.png

ชื่อนั้นสำคัญไฉน
บางสถานที่อาจตั้งชื่อว่า ศูนย์ช่วยเหลือ ศูนย์พิทักษ์ หรือปางช้างวัยชรา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าที่เหล่านั้นจะมอบสวัสดิภาพที่ดีกว่าให้แก่ช้าง จึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจจองว่าสถานที่นั้นๆ ใส่ใจคุณภาพชีวิตของช้างจริงหรือไม่

Be Elephant 02@2x.png

มองแต่ตา มืออย่าต้อง
ช้างเป็นสัตว์ป่าจึงควรอยู่คู่ป่า หากคุณเข้าใกล้พวกเขาจนสามารถขึ้นขี่ อาบน้ำให้หรือสัมผัสตัวได้ นั่นแสดงว่าช้างถูกฝึกให้เชื่องโดยใช้ความรุนแรง การมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากเกินไปสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ช้างได้ หากคุณรักช้าง ขอจงรักอย่างเข้าใจ และเลือกเที่ยวเฉพาะที่ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เฝ้ามอง แต่ไม่ทำร้ายพวกเขาทางอ้อมด้วยการสัมผัสหรือจับต้อง

Be Elephant 03@2x.png

อยู่อย่างช้าง
ช้างป่าใช้ชีวิตประจำวันด้วยการเดินท่องป่า แทะเล็มอาหารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับช้างตัวอื่น หากคุณพบว่าช้างถูกล่ามโซ่ตรวน หรือถูกกดขี่ไม่ให้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ที่แห่งนั้นย่อมไม่ใช่ที่ที่เป็นมิตรต่อสวัสดิภาพของช้าง และควรหลีกเลี่ยง

Be Elephant 04@2x.png

ลูกช้างไม่ใช่จุดขาย
ลูกช้างอาจดูเหมือนจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี แต่ศูนย์สงเคราะห์ช้างที่แท้จริงจะไม่เพาะพันธุ์ช้างหรือเลี้ยงลูกช้าง ยกเว้นแต่ลูกช้างกำพร้าที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากป่า บรรดาลูกช้างอาจดูน่ารักน่าชังเกินห้ามใจ แต่หากสถานที่ใดปล่อยให้คุณดูหรือสัมผัสลูกช้างอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีแม่ช้างอยู่ใกล้ๆ เราขอแนะนำให้คุณเลือกเยี่ยมเยือนสถานที่อื่น

Be Elephant 05@2x.png

ช้างปลอดภัย คนสุขใจ

ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่า หากช้างถูกจำกัดเสรีภาพ ช้างอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดายากและอาละวาดได้ ตามที่เราได้ยินข่าวคราวควาญช้างและนักท่องเที่ยวถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตในทุกปี ดั้งนั้น แม้แต่ในศูนย์สงเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อช้าง เราจะพบเห็นควาญช้างทิ้งระยะห่างอย่างเหมาะสมจากตัวช้าง เพื่อสวัสดิภาพของทั้งช้างและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่า เราควรปฏิบัติต่อช้างอย่างมีเมตตาและเข้าใจ ขอสับช้างเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้โดยเด็ดขาด ยกเว้นเหตุสุดวิสัย

FG BG logo.png
Following Giants Logo with tagline@2x.pn
bottom of page