top of page

ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Line 01@2x.png
P1020063.JPG
Past.jpg
WAP191006-03275.jpg
Giants foot@2x.png
Giants foot@2x.png
Giants foot@2x.png
Giants Icon@2x.png

อดีต

ภาพช้างทำงานในปางขี่ช้างช่วงฤดูท่องเที่ยว และชักลากซุงท่อนยักษ์ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปทางภาคใต้ของไทย แต่คุณเร ได้มองเห็นโอกาสที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบใหม่ คุณจเรจึงเริ่มให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในหน้าที่ของควาญช้างและธรรมชาติของช้าง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เขาจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยงปางที่มีกิจกรรม
ขี่ช้างให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในธรรมชาติของช้าง แต่ในขณะนั้นกิจกรรมขี่ช้างเป็นเพียงกิจกรรมเดียวที่สร้างกำไรให้ธุรกิจได้
จนกระทั่งปี 2017 เมื่อคุณเรได้พบกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) คุณเรจึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนสู่ต้นแบบธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสวัสดิภาพของช้างอย่างแท้จริง

Giants Icon@2x.png

ปัจจุบัน

หลังพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับช้าง และเปลี่ยนชื่อใหม่ “ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์” (Following Giants)" ได้ทำงานในฐานะพันธมิตรกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เพื่อจัดการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และร่วมกันพัฒนาสวัสดิภาพของเหล่าช้างและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุด วันสุดท้ายแห่งการขี่ช้างและใช้ช้างชักลากซุงก็ได้จบลง และเป็นการเกิด “ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์” เมื่อเราเปลี่ยนมาออกเดินตามรอยช้างใหญ่ผู้อ่อนโยน เพื่อคืนพวกเขาสู่วิถีธรรมชาติตามที่ควรจะเป็น

Giants Icon@2x.png

อนาคต

คุณเรมีวิสัยทัศน์ให้ “ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์” (Following Giants) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถ่ายทอดเรื่องสายสัมพันธ์ดั้งเดิมของควาญช้างกับช้าง และเป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเช่นคุณเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าแห่งเกาะลันตา เพื่อเป็นบ้าน
อันผาสุกของช้างและนานาสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาสืบไป

FG BG logo.png
Following Giants Logo with tagline@2x.pn
bottom of page